Klachtenregeling

Colorful Nurses doet er alles aan om uw ontevredenheid weg te nemen. Maar het kan gebeuren dat u klachten heeft over de verleende zorg van u of een familielid.  

Heeft u klachten? Hier kunt u terrecht voor u klachten  en daarop volgende zaken.

Klachtenportaal